برنامه فوق العاده این روز های صدا و سیما ،خندوانه است. خندوانه که برای بهتر شدن حال و هوای مردم ایران ساخته و طراحی شده، خوشبختانه بااستقبال گرم مردم روبرو شد.
موفقیت و محبوبیت خندوانه به خاطر پخش به موقع اش بوده. هم بدین معنا که در زمان های طلایی شبانه روز و مکررا پخش و باز پخش می شود؛ هم از این جهت که برنامه شادی آفرین خندوانه در دوره ای از زمان اجرا می شود که سیاست های تهدیدآمیز و تحریم های سنگین غرب به حداکثر خودشان رسیده اند و فقر و استرس و نگرانی و دغدغه ،گریبان گیر طیف وسیعی از اقشار جامعه ما شده است.
همین عامل باعث شده تا خندوانه برای عده زیادی به فرشته نجات تبدیل شود. از این جا می فهمیم که انتخاب اسم رامبد! (= فرشته نجات !!!) هم چندان بی ربط به موضوع نبوده...